Ruglandveien barnehage
Forsiden
Hele huset
Hakkebakkeskogen
Kardemommeby
Knerten
Om barnehagen
Årsplan
Merkedager
Vedtekter
Rammeplan og lover
Dokumentmappe
Gjestebok
Daglig leder

Anne Billington.

Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo i 1983.

Tilleggsutdanning: Spes.ped.

Ansatt i Ruglandveien barnehage siden 1997.


( 12/10/2012 )

RUGLANDVEIEN  BARNEHAGE

Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene – som var nybygde.

Barnehagen er en privat , foreldre-eiet  heldagsbarnehage , stiftet som et andelslag med ikke-økonomiske formål. Den mottar årlig støtte fra staten og Bærum kommune.

Barnehagen har i alt 45 plasser fordelt på tre avdelinger. To avdelinger med til sammen 36 barn i alderen 3-5 år er i den store  en-etasjes bygningen, mens 9 barn i alderen 1-2 år  holder til i første etasje i det ny-oppussede tilbygget ( speiderhuset).

Vår småbarnsavdeling ble startet høsten 2002.

Nærmiljøet gir fin anledning til turer: litt skogholdt, lekeplass, Lysakerelven og Hagabråten. Det er lite biltrafikk på veiene rundt barnehagen. 

Ruglandveien barnehage tar imot studenter fra førskolelæreutdanningen.

 

Betaling:

Månedsbetalingen er kr 2730 . Kostpenger kommer i tillegg.

Det betales for 11 mnd i året

 

Åpningstider:

Barnehagen er åpen fra mandag til fredag fra kl 07.30-17.00.

Vi er stengt jul og påske, og 4 uker i juli.

Planleggingsdagene er fordelt over 5 dager i året.


( 17/02/2017 )